Systemisch werk – familieopstellingen

Systemisch werken - familieopstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Een (familie)opstelling helpt om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien én wat mogelijke wegen zijn om ons - liefdevol - los te maken uit verstrikkingen. Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander.

Voor wie?
Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. Vooral voor die vragen die je al langer bezig houden en waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.

Vaak ligt de wortel van jouw huidige dynamiek bij iemand anders in het systeem. Daarom heeft heel hard werken aan jezelf vaak geen langdurig effect; de wortel ligt ergens anders. Een opstelling helpt om die dynamiek te zien. En alleen dat al ervaren veel mensen als helend.

'Licht op ziekte'
Sinds een aantal jaren is er enorme belangstelling groeiende om te kijken naar symptomen en ziekten vanuit systemisch perspectief. Hoe houden langdurige symptomen verband met transgenerationele patronen? Hoe volgt iemand, onbewust, het lijden van iemand anders in zijn of haar familiesysteem? Wat is de systemische 'boodschap' in een symptoom?

Voor alle duidelijkheid: opstellingen zijn geen behandeling. Wel kunnen opstellingen helpen te onderzoeken hoe je je kunt verhouden tot een ziekte of symptoom. Dat helpt de condities voor genezing te versterken, geeft soms zielerust, verbetert de relaties met dierbaren om je heen en geeft soms fysieke verbetering.

samen