HEALING THERAPY – Balans in je leven

Er is niets om je heen dat geen deel van jou is.
Kijk er vol liefde naar en zie er het licht van de Hemel in.
- Cursus in Wonderen

Wat is Healing Therapy

Healing Therapy is maatwerk. Healing - of eigenlijk gebruik ik steeds meer het woord WHOLING - is heel worden in de breedste zin van het woord. Meer en vaker in balans zijn en blijven. Meer eenheid en samenwerking tussen hoofd, hart en lichaam. Antwoorden en inzichten wanneer nodig. Ervaren en voelen hoe het anders kan.

Het gaat dus niet om ziek zijn of beter zijn. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat om jou. Om het leven. Om jou als mens, als partner, als ouder, als werknemer of werkgever. Iedere keer weer zoekend naar een nieuwe balans na een storm. De ene keer zoekend naar informatie, een volgende keer naar energie en de keer erop naar rust en stilte. Iedere situatie is anders en tegelijkertijd is alles hetzelfde. Net als de natuur hebben wij als mens ook cycli van beweging. En soms is het fijn om daar hulp bij te krijgen.

En omdat het iedere keer anders is, is mijn manier van werken en begeleiden iedere keer weer anders. Altijd vanuit verbinding.

av: Ik ben blij, dat jij de 'taak' die je hebt gekregen op je neemt om liefde en compassie in de wereld te zetten. Dit doe je op verschillende manieren en daar hebben velen baat bij.

Hoewel mijn workshops, lessen en individuele coaching niet te vatten is in een specifieke 'werkvorm', zal ik de werkvormen van waaruit ik in eerste instantie bijna 15 jaar geleden ben begonnen, waarin ik ben geschoold en waarin ik mij nog continue verdiep hieronder kort uitleggen.

Chi Neng Qigong...
Helende Reis...
Familieopstellingen en opstellingen rondom ziekte...